Kursy dla opiekunów chorych

Procedura indywidualnych szkoleń dla opiekunów chorych w terapii Temprana

W przypadku poważnych schorzeń neurologicznych jeden, dwa zabiegi terapeutyczne w tygodniu to za mało. Temprana wymaga nawet codziennych zabiegów w wymiarze 1-2 godziny przez wiele miesięcy, a może i lat. W takich sytuacjach nikt nie zastąpi bliskich np. rodziców, opiekunów chorego.

Obowiązuje ścisła procedura Temprany, w której nie ma miejsca na żadne odstępstwa. Celem jest skuteczność metody, na której powinno zależeć wszystkim: dyplomowanym terapeutom, a przede wszystkim rodzicom, opiekunom chorych.

Wstępem do terapii są konsultacje (trwające do 3 godz.) z udziałem chorego i jego bliskich, podczas których terapeuta zbiera informacje o przebiegu choroby oraz wykonuje diagnozę i zabiegi neurorefleksologii twarzy i stóp. Pozwalają one na postawienie diagnozy neurorefleksologicznej. Terapeuta stwierdza, w których receptorach wystąpiły zmiany sygnalizujące przyczyny schorzeń. Należy bowiem pamiętać, że w metodzie Lone Sorensen stosuje się techniki, które oddziałują zarówno na przyczyny jak i symptomy chorób.

Po pierwszej wizycie przychodzi czas na opracowanie planu długotrwałej terapii. Każdy przypadek traktowany jest indywidualnie, nawet w tych samych zespołach chorobowych plan terapii nie jest identyczny.

Minimum 3-dniowy kurs (każdego dnia szkolenie trwa ok. 8 godz. wraz z krótkimi przerwami). Zachęca się do udziału w kursach więcej niż jedną osobę. Mogą to być rodzice, opiekunowie chorego, ale i dalsi krewni. Terapeuta wręcza każdemu uczestnikowi kursu komplet czytelnych materiałów. Składają się na nie plany dotyczące zarówno postępowania przyczynowego jak i objawowego w terapii.

Program kursu: pierwszy dzień – praca na twarzy, drugi dzień – praca na stopach, trzeci dzień – praca na rękach i powtórka wcześniejszych technik (w razie potrzeby jest możliwe dodatkowe spotkanie dotyczące technik pracy). Każdą sekwencję pokazaną przez terapeutę rodzice, opiekunowie powtarzają aż do skutku. Po szkoleniu od razu przystępują do pracy.

Przez cały okres terapii opiekunowie utrzymują – telefoniczny i mailowy – kontakt z terapeutą, informując go o bieżącym stanie chorego i technice wykonywanej terapii.

W pierwszym roku terapii 3-godzinne konsultacje odbywają się raz na 3 miesiące, później co 6 miesięcy. Pozwalają one ocenić postępy i wprowadzać niezbędne korekty w indywidualnym programie terapii. Skuteczność terapii polega również na tym aby stosować zmiany w planie zabiegów ze względu na dynamikę układu nerwowego i energetycznego.

Powyższa procedura jest stosowana nierozłącznie z określonymi cenami obowiązującymi wszystkich licencjonowanych terapeutów Temprany na całym świecie. Minimalne stawki zostały ustalone przez Instituto Reflexologia Facial/Podal International dla zapewnienia wszędzie takiej samej, wysokiej jakości terapii.

Nie ma przeciwwskazań, by Tempranę łączyć z innymi formami terapii. Nie ma jednak zgody, by powyższą procedurę skracać, zmieniać, bądź łączyć z innymi szkoleniami. W takich przypadkach, bądźcie Państwo świadomi, że nie macie do czynienia z oryginalną metodą Temprany SorensensistemTM.

Kursy dla grup opiekunów chorych

Wyjątkową odmianą kursów Temprany są szkolenia dla grup opiekunów chorego, nie biorą w nich udziału chorzy. Nie ma konsultacji wstępnych ani konsultacji będących kontynuacją szkoleń. Skromny program tych kursów ustalany jest na podstawie ankiety (wg objawów). Szkolenia te są rekomendowane np. w przypadku problemów szkolnych, zaburzeń koncentracji, dysleksji. Uszkodzenia mózgu, autyzm, epilepsja, zaburzenia genetyczne kwalifikują chorego wyłącznie do dużego, zindywidualizowanego kursu dla opiekunów, bądź do terapii gabinetowej.

Terapie i szkolenia są organizowane również na terenie całego kraju.

Comments are closed.