Metoda Ryodoraku

Komputerowe badanie stanu zdrowia, zaburzeń energetycznych aparatem Kolmio Ryodoraku. Według chińskiej medycyny energia w ciele człowieka krąży wzdłuż konkretnie wytyczonych szlaków, czyli kanałów energetycznych, zwanych meridianami.
Każdy meridian to strumień energii, która płynie między ściśle określonymi punktami w ciele.

Punkty pomiarowe odpowiadają stanowi energii w 12 głównych meridianach, a wynik testu informuje o kondycji wszystkich narządów wewnętrznych. Wydruk komputerowy graficznie przedstawia poziom energii w meridianach, wykazując jej nadmiar, niedobór lub prawidłowy poziom energii. Nadmiar wskazuje na stany zapalne w narządach zasilanych przez odpowiedni  meridian, niedobór prowadzi do osłabienia narządu.

Comments are closed.